Årsmøte 2018

[*English below]
Vi ønsker med dette å invitere alle studenter ved NTNU i Gjøvik og Fagskolen Innlandet til årsmøte på HUSET. Møtet blir MANDAG 12. FEBRUAR.

På årsmøtet vil vi gå gjennom året som har vært i tillegg til at det skal velges nytt styre.

Det er mulig å stille til følgende verv:

Leder
Nestleder
Barsjef (må være godkjent av daglig leder)
Vaktsjef
Bookingansvarlig
Sekretær/garderobe-ansvarlig
Eventansvarlig
PR-Info-ansvarlig
Teknisk-ansvarlig

Om du skulle lure på noe angående å sitte i styret, eller har noen spørsmål til enkeltverv er det bare å ta kontakt med oss. Ønsker du å stille til verv så sender du en mail til styret@husetgjovik.no, skriv gjerne litt om deg selv og hvorfor du ønsker å sitte i styret.

Vi ses på årsmøtet!
Hilsen Styret

————————–————————–————-
*English
We hereby wish to invite all students at NTNU in Gjøvik and Fagskolen Innlandet to the annual meeting at HUSET. The meeting will be MONDAY 12. FEBRUARY.

At the annual meeting we will go through the year that has been in addition to the election of the new board.

It is possible to ask for the following positions:

Leader
Deputy chairman
Bar Manager (must be approved by the General Manager)
Duty Officer
Booking Manager
Secretary / wardrobe manager
Event Manager
PR-Photo Manager
Technical Manager

If you’re wondering about sitting in the board or having any questions about the individual positions simply contact us. If you wish to attend one of these positions, please send an email to styret@husetgjovik.no, please write a little bit about yourself and why you want to sit on the board.

See you at the annual meeting!

 

Dokumenter / Documents :

vedtekter2017 saksliste dagsorden forretningsorden forslag til vedtektsenringer