OM HUSET

Studenthuset HUSET på Kallerud er et sosialt samlingspunkt for studenter på Gjøvik. HUSET er eid av Studentsamskipnaden i Trondheim, SiT, som også står for bardrift. Studentaktivitet organiseres av styret og en rekke frivillige som arbeider med bardrift, vakthold, teknisk utstyr og alt annet som må til for å holde utestedet og konsertarenaen gående. Alt som skjer på HUSET støttes gjennom et fast årlig tilskudd fra Velferdstinget, i tillegg til HUSETs egne inntekter på konserter og andre arrangementer.

Huset har to etasjer. I første etasje er det pub/café, og i andre etasje er det et litt større lokale som brukes til konserter, diskotek, større møter, dansing og lignende. HUSET ble bygget i 1998 som et flerbrukshus, og hvis du trenger litt plass å utfolde deg på, er det fullt mulig å bruke HUSET til det meste. Har du for eksempel behov for lokale til et møte? Eller trenger du en plass til en fest, sammenkomst eller lignende? HUSET kan benyttes til både seminarer, møter, åpne og lukkede arrangementer!

Her kan du sende en forespørsel om å booke HUSET.


STYRET

@torel78 via Twenty20
LEDER
Vi leter etter en Leder for huset, meld din interesse for stillingen ved å sende mail til styret@husetgjovik.no

Bilde av nestleder og teknisk ansvarlig, Nikolai
NESTLEDER

Nikolai Kaas
Tlf: 922 03 184

@torel78 via Twenty20
ØKONOMI
Vi leter etter en økonomi sjef, meld din interesse for stillingen ved å sende mail til styret@husetgjovik.no


BOOKINGSJEF

Ann Beate
Tlf:
booking@husetgjovik.no

@torel78 via Twenty20
EVENT

Vi leter etter en Event sjef, meld din interesse for stillingen ved å sende mail til styret@husetgjovik.no
event@husetgjovik.no


SEKRETÆR/COVER

Eirin
Tlf:
cover@husetgjovik.no


VAKTSJEF

Christian
Tlf:
vakt@husetgjovik.no


PR & FOTO

André Tørlen Lønvik
Tlf: 909 90 065
prfoto@husetgjovik.no


TEKNISK SJEF
Nikolai Kaas
Tlf: 922 03 184
teknisk@husetgjovik.no


BARSJEF
Hans Kristian Hoel
Tlf:
bar@husetgjovik.no

einar
DAGLIG LEDER
Einar Skare
Tlf: 977 32 533
einar.skare@sit.no

Bildene av styret er tatt av André Tørlen Lønvik. (Med unntak av daglig leder)