OM HUSET

Studenthuset HUSET på Kallerud er et sosialt samlingspunkt for studenter på Gjøvik. HUSET er eid av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), som også står for bardrift. Studentaktivitet organiseres av styret og en rekke frivillige som arbeider med bardrift, vakthold, teknisk utstyr og alt annet som må til for å holde utestedet og konsertarenaen gående. Alt som skjer på HUSET støttes gjennom et fast årlig tilskudd fra Velferdstinget, i tillegg til HUSETs egne inntekter på konserter og andre arrangementer.

Huset har to etasjer. I første etasje er det pub/café, og i andre etasje er det et litt større lokale som brukes til konserter, diskotek, større møter, dansing og lignende. HUSET ble bygget i 1998 som et flerbrukshus, og hvis du trenger litt plass å utfolde deg på, er det fullt mulig å bruke HUSET til det meste. Har du for eksempel behov for lokale til et møte? Eller trenger du en plass til en fest, sammenkomst eller lignende? HUSET kan benyttes til både seminarer, møter, åpne og lukkede arrangementer!

Gjengene på HUSET

HUSETs frivillig avdelinger

HUSETs nye organisasjonsstruktur


Styret 2023-24

Uten: Teknikkersjef, Konsertsjef, Barsjef og Markedsføringsansvarlig

HOVED-STYRET

LEDER:
Knut Henry Øverli Lunde
Tlf: 404 69 501
leder@husetgjovik.no

NESTLEDER:
EMPTY

nestleder@husetgjovik.no

ØKONOMISJEF:
Ingrid Hirth
okonomisjef@husetgjovik.no

DRIFTSSJEF:
Eivind Slørdal
driftssjef@husetgjovik.no

ARRANGEMENTSJEF:
Silje Røste Pedersen
arrangementsjef@husetgjovik.no

MARKEDSFØRINGS-
SJEF:
Viktorija Paulavičiūtė
markedsføringssjef@husetgjovik.no

DRIFT-STYRET

LEDER:
Eivind Slørdal
driftssjef@husetgjovik.no

NESTLEDER:
Ulrik Rakneberg
nestleder-dris@husetgjovik.no

ØKONOMIANSVARLIG:
Henoc Kapanga
okonomiansvarlig-dris@husetgjovik.no

BARSJEF:
Sinthu Mosbye
barsjef-dris@husetgjovik.no

SIKKERHETSSJEF:
Kristian Walmann Byrknes
sikkerhetssjef-dris@husetgjovik.no

TEKNIKERSJEF:
Henrik Stendebakken
teknikersjef-dris@husetgjovik.noINNGANGSSJEF:
Stine Lindbeck
inngangssjef-dris@husetgjovik.no


ARRANGØR-STYRET

LEDER:
Silje Røste Pedersen
arrangementsjef@husetgjovik.no

NESTLEDER:
Sinthu Mosbye
nestleder-arst@husetgjovik.no

ØKONOMIANSVARLIG:
Marthe Cappelen
okonomiansvarlig-arst@husetgjovik.no

KONSERTSJEF:
Donia Dalshad
konsertsjef-arst@husetgjovik.no

KULTURSJEF:
Johannes Duun Furunes
kultursjef-arst@husetgjovik.no

FESTSJEF:
Even Mostein
festsjef-arst@husetgjovik.no

MARKEDSFØRINGS-ANSVARLIG:
Hanne Stakkestad
markedsforingsansvarlig-arst@husetgjovik.no

DAGLIG LEDER

DAGLIG LEDER:
Einar Skare
Tlf: 977 32 533
einar.skare@sit.no