OM HUSET

Bilde av Huset Gjøvik

Studenthuset HUSET på Kallerud er et sosialt samlingspunkt for studenter på Gjøvik. HUSET er eid av Studentsamskipnaden i Trondheim, SiT, som også står for bardrift. Studentaktivitet organiseres av styret og en rekke frivillige som arbeider med bardrift, vakthold, teknisk utstyr og alt annet som må til for å holde utestedet og konsertarenaen gående. Alt som skjer på HUSET støttes gjennom et fast årlig tilskudd fra Velferdstinget, i tillegg til HUSETs egne inntekter på konserter og andre arrangementer.

Huset har to etasjer. I første etasje er det pub/café, og i andre etasje er det et litt større lokale som brukes til konserter, diskotek, større møter, dansing og lignende. HUSET ble bygget i 1998 som et flerbrukshus, og hvis du trenger litt plass å utfolde deg på, er det fullt mulig å bruke HUSET til det meste. Har du for eksempel behov for lokale til et møte? Eller trenger du en plass til en fest, sammenkomst eller lignende? HUSET kan benyttes til både seminarer, møter, åpne og lukkede arrangementer!

Her kan du sende en forespørsel om å booke HUSET.


STYRET

Bilde av leder Nikolai Kaas

LEDER:
Nikolai Kaas
Tlf: 922 03 184
leder@husetgjovik.no

@torel78 via Twenty20

NESTLEDER:
Kasper Jensen Nordeng-Lyberg
Tlf:
nestleder@husetgjovik.no

@torel78 via Twenty20

ØKONOMI:
Simen Bjella
Tlf:
okonomi@husetgjovik.no

Bilde av vaktsjef Christian

VAKTSJEF:
Christian Assev Øyen
Tlf:
vakt@husetgjovik.no

@torel78 via Twenty20

BOOKING:
Ann Beate Haram
Tlf:
booking@husetgjovik.no

@torel78 via Twenty20

EVENT:
Embla Jensen
Tlf:
event@husetgjovik.no

Bilde av Barsjef Hans Kristian

BARSJEF:
Hans Kristian Hoel
Tlf:
bar@husetgjovik.no

@torel78 via Twenty20

Cover:
Eirin Lothe Albriktsen
Tlf:
cover@husetgjovik.no

PR & FOTO:
André Tørlen Lønvik
Tlf: 909 90 065
prfoto@husetgjovik.no

@torel78 via Twenty20

TEKNISK:
Espen Lien Pedersen
Tlf: 922 03 184
teknisk@husetgjovik.no

DAGLIG LEDER:
Einar Skare
Tlf: 977 32 533
einar.skare@sit.no

Bildene av styret er tatt av André Tørlen Lønvik. (Med unntak av daglig leder)