OM HUSET

Bilde av Huset Gjøvik

Studenthuset HUSET på Kallerud er et sosialt samlingspunkt for studenter på Gjøvik. HUSET er eid av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), som også står for bardrift. Studentaktivitet organiseres av styret og en rekke frivillige som arbeider med bardrift, vakthold, teknisk utstyr og alt annet som må til for å holde utestedet og konsertarenaen gående. Alt som skjer på HUSET støttes gjennom et fast årlig tilskudd fra Velferdstinget, i tillegg til HUSETs egne inntekter på konserter og andre arrangementer.

Huset har to etasjer. I første etasje er det pub/café, og i andre etasje er det et litt større lokale som brukes til konserter, diskotek, større møter, dansing og lignende. HUSET ble bygget i 1998 som et flerbrukshus, og hvis du trenger litt plass å utfolde deg på, er det fullt mulig å bruke HUSET til det meste. Har du for eksempel behov for lokale til et møte? Eller trenger du en plass til en fest, sammenkomst eller lignende? HUSET kan benyttes til både seminarer, møter, åpne og lukkede arrangementer!

Her kan du sende en forespørsel om å booke HUSET.


STYRET

LEDER:
Kasper Jensen Nordeng-Lyberg
Tlf: 411 72 405
leder@husetgjovik.no

NESTLEDER:
Knut Henry Lunde
Tlf: 404 69 501
nestleder@husetgjovik.no

ØKONOMI:
Erik Krogvold Julsrud
Tlf: 468 46 049
okonomi@husetgjovik.no

VAKTSJEF:
Lasse Pedersen
Tlf: 458 89 920
vakt@husetgjovik.no

BOOKING:
Simen Bjella
Tlf: 902 44 975
booking@husetgjovik.no

EVENT:
Ane Malene Olaussen
Tlf: 483 60 280
event@husetgjovik.no

BARSJEF:
Embla Jenssen
Tlf: 486 07 601
bar@husetgjovik.no

Cover:
Henrik Stendebakken
Tlf: 902 18 829
cover@husetgjovik.no

PR & FOTO:
Jasper Longva
Tlf: 960 12 490
prfoto@husetgjovik.no

TEKNISK:
Eivind Slørdal
Tlf: 948 79 091
teknisk@husetgjovik.no

DAGLIG LEDER:
Einar Skare
Tlf: 977 32 533
einar.skare@sit.no