Allmøte

Mandag, 28 September 2020 fra 17:30-20:30

Da kaller vi inn til allmøte for medlemmer av Studentenes Hus Gjøvik.
Ønsker du å være med i å bestemme hva Huset gjør fremover? Har du noen eventer du har lyst til at vi skal gjennomføre? Kanskje har du bare lyst til å si din mening om ting som er relatert til Huset.

Dette er dagen dere kan gi deres mening, komme med forslag og se hvordan vi gjennomfører de ukentlige møtene våre.

Husk å sende inn forslagene deres via mail eller direkte til oss på melding via Facebook.
Mail: styret@husetgjovik.no

Klikk her for Forretningsorden


Ved medlemmer mener vi alle som er studenter ved NTNU i Gjøvik og Fagskolen Innlandet.Vi har begrenset med plasser, så vi kommer med et maks antall på senere tidspunkt.

English available in the “Les Mer”. Click to view

English

Monday, 28 September 2020 from 17:30-20:30

We are holding a general meeting for members of Studentenes Hus Gjøvik.
Do you want to be involved in deciding what Huset will do in the future? Do you have any events you would like us to host? Maybe you just want to say your opinion about things related to the House.

This is the day you can give your opinion, make suggestions and see how we conduct our weekly meetings.

Remember to send in your suggestions by email or directly to us by message.

Mail: styret@husetgjovik.no

See the here for Rules of Procedure

By members we mean everyone who is a student at NTNU in Gjøvik and Fagskolen Innlandet.We have limited places, so we will come with a maximum number at a later date.