Huset er stengt fram til August.

Vi er midlertidig stendt fram til starten av August. Dette er på grunn av ferie blant de frivillige som jobber hos oss. Vi gleder oss til å åpne igjen på høsten. Ønsker dere å leie Huset, kan dere kontakte oss på vår nettside, eller sende oss en mail til styre@husetgjovik.no.

[English]
We are temporarily closed until the beginning of August. This is because of holidays among the volunteers who work with us. We are looking forward to opening again in the fall.

If you would like to book Huset, you can contact us on our website, or send us an email at styre@husetgjovik.no.