Jobbe på HUSET?

Styret 2023-24

(English translation, see below)

HUSET holdes åpent takket være frivillig innsats fra studenter som ønsker noe mer enn å bare lese pensum og sitte hjemme i sofaen. SIT står for driften av baren, mens studentene selv setter opp og arrangerer det som skjer på HUSET.

Bli med oss og bidra til et aktivt studentmiljø! En jobb på HUSET gir deg mulighet til å bli en del av et veldig sosialt miljø hvor du kan treffe nye venner og drive med noe som interesserer deg. Erfaring er ikke nødvendig, vi tar imot alle frivillige med åpne armer, og nyansatte vil få nødvendig opplæring.

Fordelene ved å være frivillig på HUSET er mange! Du får blant annet:

 • Gratis inngang
 • Egne priser i baren
 • Egen kø for ansatte
 • Vakter får ordensvaktkurs
 • Ansattfester og julebord
 • Nyttig arbeidserfaring
 • Attest på at du har jobbet frivillig

På HUSET har vi mange forskjellige grupper og arbeidsområder du kan velge mellom.

Frivillig

Les mer om avdelingene:

Send inn skjema:


English:

HUSET is kept open thanks to voluntary efforts by students who want something more than just reading the syllabus and sitting at home on the couch. SIT is responsible for the operation of the bar, while the students themselves set up and arrange what happens at HUSET.

Join us and contribute to an active student environment! A job at HUSET allows you to become part of a very social environment where you can make new friends and engage in something that interests you. Experience is not necessary, we welcome all volunteers with open arms, and new employees will receive the necessary training.

The benefits of being a volunteer at HUSET are many! You get, among other things:

 • Free entrance*
 • A special price at the bar
 • Own queue for employees
 • Guards recieve a guards training course
 • Employee parties and Christmas tables (Julebord)
 • Useful work experience
 • Certificate that you have volunteered

At HUSET we have many different groups and areas of work to choose from.

Volunteer

Read more about the groups:

Submit form: