HOVED-STYRET

Hovedstyret består av seks styremedlemmer, disse er ansvarlig for det “politiske” og har et overordnet ansvar, både ovenfor HUSET og de andre styrene.