DRIFT-STYRET

Driftsstyret består av syv styremedlemmer, disse har ansvar for driften av HUSET og noen har ansvar for gjenger.