OM HUSET

Studenthuset HUSET på Kallerud er et sosialt samlingspunkt for studenter på Gjøvik. HUSET er eid av Studentsamskipnaden i Trondheim, SiT, som også står for bardrift. Studentaktivitet organiseres av styret og en rekke frivillige som arbeider med bardrift, vakthold, teknisk utstyr og alt annet som må til for å holde utestedet og konsertarenaen gående. Alt som skjer på HUSET støttes gjennom et fast årlig tilskudd fra Velferdstinget, i tillegg til HUSETs egne inntekter på konserter og andre arrangementer.

Huset har to etasjer. I første etasje er det pub/café, og i andre etasje er det et litt større lokale som brukes til konserter, diskotek, større møter, dansing og lignende. HUSET ble bygget i 1998 som et flerbrukshus, og hvis du trenger litt plass å utfolde deg på, er det fullt mulig å bruke HUSET til det meste. Har du for eksempel behov for lokale til et møte? Eller trenger du en plass til en fest, sammenkomst eller lignende? HUSET kan benyttes til både seminarer, møter, åpne og lukkede arrangementer!

Her kan du sende en forespørsel om å booke HUSET.


STYRET


LEDER
Svein Are Danielsen
Tlf: 924 84 471
leder@husetgjovik.no


NESTLEDER
Terje K
Tlf. 98 68 06 64
okonomi@husetgjovik.no


BOOKINGSJEF
Kristian Elseth
Tlf. 455 06 468
booking@husetgjovik.no


EVENT
Ling Zhuang Zeng
Tlf. 977 50 659
event@husetgjovik.no


SEKRETÆR/COVER
Olav Henrik Hoggen
Tlf. 412 39 945
cover@husetgjovik.no


VAKTSJEF
Alexander Johnson
Tlf. 984 50 234
vakt@husetgjovik.no


PR & FOTO
Tuva Kvammen
Tlf. 954 44 511
prinfo@husetgjovik.no


TEKNISK SJEF
Preben Moberg
Tlf: 980 94 739
teknisk@husetgjovik.no


BARSJEF
Ole Gunnar Bange Røger
Tlf. 971 32 674
bar@husetgjovik.no

einar
DAGLIG LEDER
Einar Skare
Tlf: 977 32 533
einar.skare@sit.no

 

Bildene av leder, bookingsjef og vaktsjef er tatt av Anette Brenden. Resten av styret (uten daglig leder) er tatt av Andrè Lønvik.