OM HUSET

Studenthuset HUSET på Kallerud er et sosialt samlingspunkt for studenter på Gjøvik. HUSET er eid av Studentsamskipnaden i Trondheim, SiT, som også står for bardrift. Studentaktivitet organiseres av styret og en rekke frivillige som arbeider med bardrift, vakthold, teknisk utstyr og alt annet som må til for å holde utestedet og konsertarenaen gående. Alt som skjer på HUSET støttes gjennom et fast årlig tilskudd fra Velferdstinget, i tillegg til HUSETs egne inntekter på konserter og andre arrangementer.

Huset har to etasjer. I første etasje er det pub/café, og i andre etasje er det et litt større lokale som brukes til konserter, diskotek, større møter, dansing og lignende. HUSET ble bygget i 1998 som et flerbrukshus, og hvis du trenger litt plass å utfolde deg på, er det fullt mulig å bruke HUSET til det meste. Har du for eksempel behov for lokale til et møte? Eller trenger du en plass til en fest, sammenkomst eller lignende? HUSET kan benyttes til både seminarer, møter, åpne og lukkede arrangementer!

Her kan du sende en forespørsel om å booke HUSET.


STYRET


LEDER
Gøran Borg
Tlf: 473 69 019
leder@husetgjovik.no


NESTLEDER
Isabel Heien
Tlf: 952 74 699
okonomi@husetgjovik.no


BOOKINGSJEF
Emil Johannes Tillman Hegdal
Tlf: 907 33 762
booking@husetgjovik.no


EVENT
Linh Tran ‭
Tlf: 417 67 734
event@husetgjovik.no


SEKRETÆR/COVER
Olav Kvaale Winther
Tlf: 976 05 650
cover@husetgjovik.no


VAKTSJEF
Erlend Hammer
Tlf: 911 18 242
vakt@husetgjovik.no

PR & FOTO
André Tørlen Lønvik
Tlf: 909 90 065
prfoto@husetgjovik.no


TEKNISK SJEF
Jostein Furnes
Tlf: 476 40 056
teknisk@husetgjovik.no


BARSJEF
Vebjørn Fonstad Leiros
Tlf: 469 44 101
bar@husetgjovik.no

einar
DAGLIG LEDER
Einar Skare
Tlf: 977 32 533
einar.skare@sit.no

Bildene av leder, bookingsjef og vaktsjef er tatt av Anette Brenden. Resten av styret (uten daglig leder) er tatt av Andrè Lønvik.